Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Ο Απόστολος της Κυριακής 24-1-2016

Το Αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής αναφέρεται στη μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου και στους λόγους που επέτρεψε ο Θεός να συμβεί αυτό το γεγονός. Ακολουθούν το πρωτότυπο κείμενο και η νεοελληνική μετάφραση.