Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6-3-2016 (Τελικής Κρίσης), με βίντεο-ερμηνεία του π. Νικόλαου Λουδοβίκου

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής αναφέρεται στη λεγόμενη "Παραβολή της Τελικής Κρίσης". Για την ακρίβεια πρόκειται για μία διήγηση με παραβολικά στοιχεία και όχι για παραβολή. Οι παραβολές του Χριστού ήταν φτιαχτές ιστορίες, ενώ η διήγηση αυτή δεν είναι "φτιαχτή", δεν περιγράφει κάτι που είναι φανταστικό και που μπορεί και να μην συμβεί, αλλά κάτι που είναι πραγματικό και θα συμβεί. Επειδή, όμως, χρησιμοποιεί ο Χριστός εδώ στοιχεία από την καθημερινή ποιμενική ζωή, όπως το διαχωρισμό που κάνει ένας βοσκός στα πρόβατα και στα κατσίκια του, γι' αυτό και μοιάζει με τις παραβολές που έλεγε θέλοντας να μιλήσει για τη Βασιλεία του Θεού. Συμπερασματικά, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα όσα αναφέρονται στη διήγηση της Τελικής Κρίσης που μας περιγράφει τα έσχατα και μας φανερώνει ότι το κριτήριο που θα χρησιμοποιήσει ο Χριστός όταν έρθει με όλη Του τη δόξα ως Τελικός Κριτής είναι η έμπρακτη αγάπη προς κάθε συνάνθρωπό μας, ακόμη και τον "ελαχιστότερο" όλων. Ακολουθούν το αρχαίο κείμενο και η νεοελληνική μετάφραση, ενώ στο τέλος παρατίθεται βίντεο με ερμηνευτικά σχόλια από τον π. Νικόλαο Λουδοβίκο.
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25, 31-46

ΒΙΝΤΕΟ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ