Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Ο Απόστολος της Κυριακής 14-2-2016, με βίντεο-ερμηνεία

Το Αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής είναι μία πολύ σύντομη περικοπή από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ακολουθεί το αρχαίο κείμενο και η νεοελληνική μετάφραση, αλλά και ένα video-ομιλία σχετικά με το στίχο 16 "υμείς γαρ ναός Θεού εστέ ζώντος".