Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13-3-2016 (Τυρινής)

Το Αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής, της Τυρινής, προέρχεται από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η Εκκλησία διαβάζει το ανάγνωσμα αυτό ως υπενθύμιση σε όλους τους χριστιανούς ότι η σωτηρία μας πλησιάζει και ότι η αυστηρή νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής που ξεκινάει από τη Δευτέρα συνδέεται με την εσχατολογική  μας προοπτική και την προετοιμασία μας για την ώρα της Τελικής Κρίσης, στην οποία αναφέρθηκε το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της προηγούμενης Κυριακής
Προς Ρωμαίους 13, 11-14
Προς Ρωμαίους 14, 1- 4