Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Ο Απόστολος της Κυριακής 6-3-2016 (Κυριακή της Απόκρεω)

Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους Κορίνθιους να αποφεύγουν τα ειδωλόθυτα για να μη γίνονται αιτία σκανδαλισμού των αδελφών τους που έχουν αδύνατη συνείδηση και πίστη. Η Εκκλησία μας έχει αποφασίσει να διαβάζεται την Κυριακή της Απόκρεω η συγκεκριμένη περικοπή γιατί βλέπει σ' αυτήν μία έμμεση, αλλά σαφέστατη αναφορά στο θέμα της νηστείας. Ακολουθούν το αρχαίο κείμενο και η νεοελληνική μετάφραση.


ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α'  Η´, 8 - 13

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α'  Θ´, 1 - 2