Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Ο Απόστολος της Κυριακής 20-3-2016 (Α' Νηστειών, της Ορθοδοξίας) με βίντεο ανάγνωσής του

Το Αποστολικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής προέρχεται από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος παρουσιάζει τις κακουχίες που υπέφεραν για την πίστη τους οι ήρωες της πίστης Μωυσής, Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ιεφθάε, Δαυίδ, Σαμουήλ, αλλά και όλοι οι προφήτες. Η Εκκλησία μας θέτει το ανάγνωσμά της αυτό την Κυριακή της Ορθοδοξίας προβάλλοντας τη σπουδαιότητα της (ορθής) πίστης στο Θεό ως έμμεσο σχόλιο για τον σημερινό θρίαμβο της Ορθοδοξίας, αλλά και για να θυμίσει την ημέρα της Α' Κυριακής των Νηστειών ότι η Νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να βασίζεται στην αληθινή πίστη στο Θεό.

Προς Εβραίους 11, 24-26
Προς Εβραίους 11, 32-40

Προς Εβραίους 11, 24-26
Προς Εβραίους 11, 32-40