Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο των Κυριακών του Απριλίου, της Κυριακής του ΠΑΣΧΑ, και των Κυριακών του Μαΐου

Στη σημερινή ανάρτηση θα βρείτε τα Αποστολικά και Ευαγγελικά Αναγνώσματα των δύο υπόλοιπων Κυριακών του Απριλίου, αλλά και της Κυριακής του ΠΑΣΧΑ και των Κυριακών του Μαΐου. Επιλέξτε τον σύνδεσμο της Κυριακής που επιθυμείτε για να μεταφερθείτε στα αναγνώσματά της.


(Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)

(των Βαΐων)

Κυριακή 1-5-2016
(του ΠΑΣΧΑ)
(του Θωμά)

(των Μυροφόρων)


(του Παραλύτου)

(της Σαμαρείτιδος)

Χριστός Ανέστη!